Polarizations of Electronic Transistions in Copper(II) Schiff Base Complexes from Linear Dichroism Measurements in Oriented Polymer Matrices and in Electric Fields
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1977

Författare

A. Davidsson

H. P. Jensen

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 11 2 83-86

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10