Linear dichroism spectroscopy : proceedings of the Nobel workshop in Lund, October 25-27, 1976 on molecular optical dichroism and chemical applications of polarized spectroscopy
Samlingsverk (redaktörskap), 1977

Spektrokemisk analys

Redaktör

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Analytisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-10