Optical activity of bis(thiocarbamide)bis(amino acid)platinum(II) complexes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Oleg P. Slyudkin

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Inorganic Chemistry

0020-1669 (ISSN) 1520-510X (eISSN)

Vol. 22 18 2637-2642

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1021/ic00160a035

Mer information

Skapat

2017-10-07