DNA Interactions with Substitution-Inert Transition Metal Ion Complexes
Kapitel i bok, 1996

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

Björn Åkerman

Institutionen för fysikalisk kemi

Eimer Tuite

Institutionen för fysikalisk kemi

Probing of nucleic acids by metal ion complexes of small molecules (Metal ions in biological systems. Vol. 33)

177-252
0-8247-9688-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Biokemi och molekylärbiologi

PubMed

8742844

ISBN

0-8247-9688-8

Mer information

Skapat

2017-10-07