Induced CD of DNA intercalators: Electric dipole allowed transitions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Reidar Lyng

Institutionen för fysikalisk kemi

Torleif Härd

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 26 8 1327-1345

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1002/bip.360260809

Mer information

Skapat

2017-10-06