Conformation and Dynamics of Two Synthetic Deoxyribonucleotide Hexamers of Alternating GC Sequences
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

P. O. Lycksell

A. Graslund

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 26 1 109-111

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06