Renaturation of DNA in ethanol–methanol solvent induced by complexation with methyl green
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1978

Författare

Stefan Seth

Folke Tjerneld

Biopolymers

Vol. 17 2 523-525

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1002/bip.1978.360170216

Mer information

Skapat

2017-10-10