Electrophoretic orientation of DNA detected by linear dichroism spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Björn Åkerman

Institutionen för fysikalisk kemi

Mats Jonsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications

0022-4936 (ISSN)

7 422-423

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1039/c39850000422

Mer information

Skapat

2017-10-07