Chromophore Orientation in Liposome Membranes Probed with Flow Dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Malin Ardhammar

Institutionen för fysikalisk kemi

Nabil Mikati

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 120 38 9957-9958

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1021/ja981102g

Mer information

Skapat

2017-10-06