Aspects on Conversion of Legrand-Grosjean Circular-Dichroism Spectrometers to Linear Dichroism Detection
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1976

Författare

A. Davidsson

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 9 2 49-53

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10