CIRCULAR-DICHROISM AND ABSORPTION-SPECTRA OF MONO-AMINOACRIDINES AND DI-AMINOACRIDINES COMPLEXED TO DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

D. Fornasiero

T. Kurucsev

Reidar Lyng

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Croatica Chemica Acta

0011-1643 (ISSN) 1334-417X (eISSN)

Vol. 62 2B 339-349

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06