Linear dichroism studies of flavins in stretched poly(vinyl alcohol) films. Molecular orientation and electronic transition moment directions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 87 2 220-225

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1021/j100225a009

Mer information

Skapat

2017-10-07