Counterion-mediated Membrane Penetration: Cationic Cell-penetrating Peptides overcome Born Energy Barrier by Ion-pairing with Phospholipids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Elin Esbjörner Winters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Per Lincoln

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes

Vol. 1768 6 1550-1558

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07