Thermodynamics of PNA-Nucleic Acid Interactions
Kapitel i bok, 1999

Författare

Anders Holmén

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Peptide Nucleic Acids: Protocolls and Applications (eds. Peter E. Nielsen, Michael Egholm)

87-97

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

1-898486-16-6

Mer information

Skapat

2017-10-06