Measurement of oriented circular dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Åke Davidsson

Stefan Seth

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 70 313-316

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1016/0009-2614(80)85341-3