Influence of DNA on Charge Separation Processes of Ruthenium(II) Complexes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Eimer Tuite

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

Björn Önfelt

Institutionen för fysikalisk kemi

Johan Olofsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Inorganic Biochemistry (abstract)

Vol. 86 1 109-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06