Linear dichroism study of 9-substituted acridines in stretched poly(vinyl alcohol) film
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

[Person cea090ca-cc74-4be7-bda1-c5166a240b19 not found]

Institutionen för fysikalisk kemi

[Person 1469da0d-0c4c-409e-aae0-928385aaf7f5 not found]

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 85 3 302-306

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1016/0009-2614(82)80298-4

Mer information

Skapat

2017-10-06