Linear dichroism study of 9-substituted acridines in stretched poly(vinyl alcohol) film
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 85 3 302-306

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1016/0009-2614(82)80298-4

Mer information

Skapat

2017-10-06