Optical resolution by chromatography at low temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

I. Jonas

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 258 5536 597-597

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1038/258597a0

Mer information

Skapat

2017-10-10