Flow linear dichroism supports an accordion model for the salt-induced condensation of chromatin
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

P. Nielsen

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biochemical Pharmacology

0006-2952 (ISSN)

Vol. 37 9 1813-1814

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

DOI

10.1016/0006-2952(88)90459-5

Mer information

Skapat

2017-10-06