Characterization of interaction between DNA and 4',6-diamidino-2-phenylindole by optical spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Björn Åkerman

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biochemistry

0006-2960 (ISSN) 1520-4995 (eISSN)

Vol. 26 14 4545-4553

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1021/bi00388a057

Mer information

Skapat

2017-10-07