INTERACTION OF ELLIPTICINE AND AN INDOLO 2,3B -QUINOXALINE DERIVATIVE WITH DNA AND SYNTHETIC POLYNUCLEOTIDES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

I. Zegar

A. Graslund

J. Bergman

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemico-Biological Interactions

0009-2797 (ISSN)

Vol. 72 3 277-293

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/0009-2797(89)90004-5

Mer information

Skapat

2017-10-06