Structure of a Covalent Complex Between Benzo(a)Pyrene Diol Epoxide and DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

B. Jernstrom

Nucleosides and Nucleotides

0732-8311 (ISSN) 1532-2335 (eISSN)

Vol. 7 5-6 717-720

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1080/07328318808056316

Mer information

Skapat

2017-10-06