Cell Studies of the DNA Bis-Intercalator Delta-Delta [mu-C4(cpdppz)2(phen)4Ru2dppz]4+: Toxic Effects and Properties as a Light- Emitting DNA Probe in V79 Chinese Hamster Cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

B. Önfelt

P. Gostring

Mutagenesis

Vol. 17 317-320

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07