Interaction mechanisms of low-level electromagnetic fields in living systems
Samlingsverk (redaktörskap), 1992

Redaktör

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Claes Ramel

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

ISBN

0-19-857759-1

Mer information

Skapat

2017-10-06