Ratchet due to Broken Friction Symmetry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Y. Zolotaryuk

P.L. Christiansen

A. V. Zolotaryuk

Phys. Rev. E.

Vol. 65 1 Art. # 011110-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06