Solvent-Induced Circular-Dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 8 20-22

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi