Flow orientation of brain microtubules studied by linear dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Jerker Nordh

Institutionen för fysikalisk kemi

J. Deinum

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

European Biophysics Journal

0175-7571 (ISSN) 1432-1017 (eISSN)

Vol. 14 2 113-122

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06