Linear dichroism of cations and anions in micellar solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1976

Författare

A. Davidsson

L. B. A. Johansson

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 261 5559 400-402

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1038/261400a0

Mer information

Skapat

2017-10-10