Acridine-psoralen amines and their interaction with deoxyribonucleic acid
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

John Bondo Hansen

Torben Koch

Ole Buchardt

Peter E. Nielsen

Michael Wirth

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biochemistry

0006-2960 (ISSN) 1520-4995 (eISSN)

Vol. 22 21 4878-4886

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1021/bi00290a003

Mer information

Skapat

2017-10-07