A Compound between Polyvinyl-alcohol and Copper(II) Ammines
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1971

Författare

Acta Chemica Scandinavica

0904-213X (ISSN)

Vol. 25 9 3545-3546

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.3891/acta.chem.scand.25-3545

Mer information

Skapat

2017-10-10