Invisible Liposomes: Refractive Index Matching with Sucrose Enables Flow Dichroism Assessment of Peptide Orientation in Lipid Vesicle Membranes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

Malin Ardhammar

Institutionen för fysikalisk kemi

Proc. Natl. Acad. Sci. USA

Vol. 99 15313-15317

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06