INTERACTION OF BENZ A PYRENE DIOL EPOXIDE WITH CHROMATIN STUDIED BY FLOW LINEAR DICHROISM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Svante Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

B. Jernstrom

P. E. Nielsen

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

FEBS Letters

0014-5793 (ISSN) 18733468 (eISSN)

Vol. 248 1-2 201-204

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/0014-5793(89)80461-2

Mer information

Skapat

2017-10-06