Critical Aspects of Measurement of Circular and Linear Dichroism: A Device for Absolute Calibration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Stefan Seth

Institutionen för fysikalisk kemi

Applied Spectroscopy

0003-7028 (ISSN) 19433530 (eISSN)

Vol. 39 4 647-655

Ämneskategorier

Analytisk kemi

DOI

10.1366/0003702854250356

Mer information

Skapat

2017-10-06