The similarity renormalization group for three-body interactions in one dimension
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Ridvan Tokay

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Molecular Evolution

0022-2844 (ISSN) 1432-1432 (eISSN)

Vol. 21 4 364-370

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1007/bf02115656

Mer information

Skapat

2017-10-07