Sequence-specific DNA Binding Agents
Kapitel i bok, 2006

Författare

Marcus Wilhelmsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Per Lincoln

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Sequence-specific DNA Binding Agents

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13