Application of a Novel Analysis To Measure the Binding of the Membrane-Translocating Peptide Penetratin to Negatively Charged Liposomes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Per Thoren

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Mattias Herner

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biochemistry

Vol. 42 421-429

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06