Transition moment directions of some important in-plane vibrations of uracil, thymine and cytosine. A fixed partial charge model calculation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Författare

Martti Ovaska

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 109 4 412-415

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1016/0009-2614(84)85612-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13