Circular dichroism and linear dichroism
Bok, 1997

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Alison Rodger

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

019855897X

Mer information

Skapat

2017-10-06