Circular dichroism and linear dichroism
Bok, 1997

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Alison Rodger

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

019855897X

Mer information

Skapat

2017-10-06