Vesicle membrane interactions of penetratin analogs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Per Thoren

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Per Lincoln

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi

Biochemistry

Vol. 43 11045-11055

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08