Linear and Circular Dichroism of Drug-Nucleic Acid Complexes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

M. Eriksson

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Methods in Enzymology

0076-6879 (ISSN)

Vol. 340 68-98

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07