Effects of Ag+ and Hg2+ on the structure of DNA in solution studied by flow linear dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 22 2 601-604

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1002/bip.360220205

Mer information

Skapat

2017-10-08