Optical resolution of tris (acetylacetonato) aluminium(III) by low temperature chromatography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1976

Författare

I. Jonas

Inorganic and Nuclear Chemistry Letters

0020-1650 (ISSN)

Vol. 12 1 33-41

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1016/0020-1650(76)80116-x

Mer information

Skapat

2017-10-10