Effects of a hairpin polyamide on DNA melting: comparison with distamycin and Hoechst 33258
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Polyamide

Molecular beacons

Hoechst 33258

DNA melting

Distamycin

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi

Christina Bratwall

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi

Peter L. James

Loic Le Strat

Ulf Ellervik

Tom Brown

Keith R. Fox

Biophysical Chemistry

0301-4622 (ISSN)

Vol. 111 3 205-212

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07