Transition State of Rare Event Base Pair Opening Probed by Threading into Looped DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

DNA breathing

synthetic drugs

kinetics

double helix

stability

luminescence

ruthenium complexes

intercalation

ruthenium

binding

linear dichroism

tract

kinetics

Författare

Maxim Kogan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Per Lincoln

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Pär Nordell

AstraZeneca AB

ChemBioChem

1439-4227 (ISSN) 1439-7633 (eISSN)

Vol. 12 13 2001-2006

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1002/cbic.201100182

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-21