Induced Optical Activity in Co(NH3)6(3+) and Co(en)3(3+) Upon Outer-Sphere Association with (+)-Tartarate2- and Other Chiral Anions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1972

Författare

Acta Chemica Scandinavica

0904-213X (ISSN)

Vol. 26 1 111-&

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.3891/acta.chem.scand.26-0111

Mer information

Skapat

2017-10-10