Peptide nucleic acids
Kapitel i bok, 1999

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Pernilla Wittung Stafshede

Institutionen för fysikalisk kemi

The Encyclopedia of Molecular Biology (ed. Thomas E.Creighton)

1801-1808

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

0471153028

Mer information

Skapat

2017-10-07