Enantioselective DNA Binding Geometries of Δ and Λ Ru(phenanthroline)3 2+ Studied with Linear Dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Catharina Hiort

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Nucleosides and Nucleotides

0732-8311 (ISSN) 1532-2335 (eISSN)

Vol. 7 5-6 661-665

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1080/07328318808056304

Mer information

Skapat

2017-10-07