Polarized Spectra of Basic Di- and Tri-Phenylmethane Dyes in Polyvinylalcohol Matrix
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1977

Författare

A. Davidsson

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 11 2 68-75

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10