Linear dichroism studies of nucleic acid bases in stretched poly(vinyl alcohol) film. Molecular orientation and electronic transition moment directions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 86 8 1378-1386

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1021/j100397a033

Mer information

Skapat

2017-10-06