Circular Dichroism, Induced
Kapitel i bok, 2017

Binding site analysis

Induced circular dichroism

DNA intercalators

Rotational strength

Författare

Kymberley Vickery

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry

299-304
9780128032244 (ISBN)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1016/B978-0-12-803224-4.00344-7

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-19